Poradenství a provázení 

v

Rozvoji komunikačních

 a sociálních dovedností 

dítěte s autismem

 HRAVOU CESTOU

 Rozvoj, Hra, ARTEterapie

Služby

Poradenství pro rozvoj funkční komunikace a sociální interakce u dětí s autismem

Osobní asistence k dítěti s autismem nebo k dítěti s jiným postižením v kombinaci s autismem 

Arteterapie

Vědomý přístup 

Více...


                         Co ode mne můžete očekávat?

 

Respektující přístup

Přátelský a trpělivý přístup k dítěti, vytváření prostředí důvěry a přijetí. Bezpečný a předvídatelný prostor pro individualitu dítěte. 

Respektující přístup k rodiči jako člověku, který je dítěti nejblíž a dělá pro něj vždy to nejlepší, co umí.

 

Hra 

Hra může být přirozeným způsobem, jak dítě učit chápat funkční komunikaci (naučit dítě, že komunikaci je možné použít k vyjádření svých potřeb), rozvíjet oční kontakt, který je nezbytný k učení se funkční komunikace. Připojením se ke hře (námi vyhodnocené jako bezpečné a vhodné), dítěti dáváme najevo, že je akceptováno a snáze se potom dítě připojí k námi nabízené aktivitě.

 

 

Arteterapie

Arteterapie je pro neverbální i verbální dítě způsob, jak uvolnit bezpečně emoce a projevit se tvořivým způsobem (učí se zanechat po sobě vlastní stopu na papíře nebo v keramické hlíne či jiné modelovací hmotě - otisk, čáru, skvrnu, která se později promění v tvar .

 

Rozvoj

Rozvoj u dětí s autismem je v různých oblastech vývoje rozdílný, komunikační a sociální dovednosti lze rozvíjet hravou nenásilnou formou a respektovat individuální tempo dítěte. Rozvoj u každého dítěte je specifický, někdy probíhá skokově, někdy dochází k falešnému regresu, předpokládejme, že rozvoj (dle vnitřní kapacity dítěte, kterou nejsme schopni určt) je  možný. 

Neváhejte se na mne obrátit, nezávazně a individuálně probereme, co potřebujete